Bir Entelektüel ve Lider Olarak Aliya İzzetbegoviç

Author:

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-08 11:19:13.0
Language : Türkçe
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 20-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrupa; bilimsel gelişmelerin, entelektüel birikimlerin, demokrasi türevlerinin, siyaset ahlakının, sanat estetiğinin dünya özeti olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu herhangi bir kelimeyi, nesneyi tanımlamadan önce geçmişte kendisine öğretilen veya dayatılan ideal tanım olarak kabul edilen kalıp ne ise ona göre bir anlam yüklemesi yapmaktadır. Avrupa kelimesi de zihinlerde, özellikle doğu toplumlarında, 17. yüzyıldan beri insanlık adına tüm güzel şeyleri kendisinde cem etmiş bir hayal ile canlanmaktadır. Ancak bu canlandırma, Avrupa’nın makus tarihini objektif olarak okumayıp sadece dayatma öğretilerle bilimsel bilgisini inşa eden zihinler için geçerlidir. Avrupa’nın sömürü ve emperyalist emeller ile dolu siyasi tarihi, şahitleriyle dünya üzerinde varlığını sürdürmektedir. Avrupa, bahsi geçen güzellikte hiçbir zaman olmamıştır. Bu bilgi bir hipotez değil, yakın tarihte kendi coğrafyasının merkezinde gerçekleşen hadiseler ile somutlaştırılmış bir bilgidir. 1992 -  1995 yılları arası Bosna- Hersek’te yaşanan bağımsızlık mücadelesi ve Avrupa’nın buna karşı barışçıl(!) siyaseti tüm açıklığıyla ortadadır. Bosna- Hersek için kurucu lider olarak kabul edilen Aliya İzzetbegoviç sadece Bosna’nın liderliğini üstlenmemiş, aynı zamanda siyasi liderlik literatürüne birçok miras bırakmıştır. Avrupa’nın yakın siyasi tarihinde yaşanan Bosna- Hersek bağımsızlık mücadelesi bu mirasın önemli bir göstergesidir. Bosna- Hersek için bir milat olan Aliya, Avrupa’nın yakın tarihi hakkındaki sigma kuralların değişimi için sonun başlangıcı olmuştur. Bu çalışmada Merhum İzzetbegoviç’in eserlerinden ve biyografisinden yola çıkarak imkansızlıklar içerisindeki imkanları yönetme bilgeliğini, siyaset felsefesini ve liderliğini incelemek amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Europe; It is defined as the world summary of scientific developments, intellectual accumulations, derivatives of democracy, political ethics and art aesthetics. Before defining any word or object, human beings assign a meaning according to whatever pattern is accepted as the ideal definition that was taught or imposed on it in the past. The word Europe is also revived in the minds, especially in eastern societies, with a dream that has embodied all the beautiful things in the name of humanity since the 17th century. But this animation applies to minds that do not read the history of Europe objectively, but only build their scientific knowledge through imposing teachings. Europe's political history, full of exploitation and imperialist ambitions, continues to exist in the world with its witnesses. Europe has never been of the beauty mentioned. This information is not a hypothesis, but a knowledge embodied by events that took place in recent history at the center of its own geography. The struggle for independence in Bosnia and Herzegovina between 1992 and 1995 and the peaceful (!) policy of Europe against it are clearly evident. Considered the founding leader for Bosnia and Herzegovina, Alija Izetbegović not only assumed the leadership of Bosnia, but also left many legacies to the political leadership literature. The struggle for independence of Bosnia and Herzegovina in the recent political history of Europe is an important indicator of this legacy. A milestone for Bosnia and Herzegovina, Alija marked the beginning of the end for the change of sigma rules about the recent history of Europe. In this study, based on the works and biography of the late Izetbegović, it is aimed to examine the wisdom, political philosophy and leadership of managing the opportunities within the impossibilities.

Keywords