Etik Beyan Formu


2020 yılı itibari ile yapılan tüm çalışmalarda "etik kurul izni" ve/veya "yazar telif/kullanım izni" ya da hazırlanan çalışmanın herhangi bir etik izne tabi olmadığı hususunda "Etik İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu"nun doldurulması gerekmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen her çalışma için bu belgelerden en az birisinin doldurulup makale ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Hangi durumda, hangi belgenin düzenlenmesi gerektiği etik ile ilgili açıklamaların yapıldığı sayfamızda belirtilmiştir.

Etik izni gerekmediğine dair beyan formuna ulaşmak için tıklayınız.