Dizinler / Veri Tabanları


Uluslararası Akademik Çalışmalar Dergisinin tarandığı dizinler / veri tabanları:

Indexes / databases where the International Journal of Academic Studies is scanned:

Google Schoolar,  İdealonline, DRJI