Özbekistan Ticari Bankalarında Bireysel Bankacılık Ürünleri

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 18:50:17.0
Language : İngilizce
Konu : Bankacılık ve Sigortacılık
Number of pages: 42-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Özbek ticari bankalarındaki perakende bankacılık ürünlerinin inceliklerini incelemektedir. Bu ürünlerin teorik ve metodolojik temellerini, gelişimlerini, uygulama stratejilerini ve ilgili risklerin yönetiminde karşılaşılan zorlukları araştırıyor. Ayrıca bireysel bankacılığın gelişimini ve finans sektöründeki önemli rolünü inceliyor.

Keywords

Abstract

This article delves into the intricacies of retail banking products in Uzbek commercial banks. It explores the theoretical and methodological foundations of these products, their development, implementation strategies, and the challenges faced in managing associated risks. Additionally, it examines the evolution of retail banking and its significant role in the financial industry.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics