IFRS'nin Dijital Teknolojiler Koşullarında Uygulanması

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 18:07:49.0
Language : İngilizce
Konu : Finans
Number of pages: 36-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, uluslararası ekonomik süreçlerde uygulanması için Özbekistan ekonomisinin dijitalleşmesi bağlamında UFRS'nin evrimi incelenmiştir. Uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tabloların kullanımının yaygınlaştırılması için tablolarda yer alan mali ve mali olmayan göstergelerin sayısallaştırılması gerekmektedir. Çalışmada, IFRS kapsamında mali tabloların hazırlanmasında XBRL standardının kullanılmasının avantaj ve dezavantajları belirlendi. XBRL standardı, raporlama yapan şirket hakkında çeşitli bölümlerde finansal ve finansal olmayan bilgiler elde etmenize olanak sağlar. UFRS'ye uygun olarak sunulan finansal tabloların XBRL standardı kullanılarak hazırlanması, muhasebe verilerinin uluslararası finansal raporlama standartlarına göre şeffaflığını ve açıklığını değiştirerek dijitalleşme dilinin küresel standartlarına yakınlaştırmaktadır. XBRL standardının kullanılması, mali tabloların hazırlanması için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve meta verilerdeki tutarsızlığı ortadan kaldırır, ancak yakın gelecekte nitelikli bir muhasebecinin mesleki muhakemesi yerine geçemez. Makale, farklı şirketlerin finansal göstergelerinin veri sınıflandırmasına ve standartlaştırılmasına olanak tanıyan, XBRL formatını da içeren birleşik bir dijital veri modeli önermektedir. IFRS kapsamında mali tabloların hazırlanmasında XBRL formatının tam olarak uygulanabilmesi için, şirket verilerinin dijital kanallar üzerinden toplanması, işlenmesi ve iletilmesi konusunda güvenli bir süreç sağlayabilen yerli yazılım geliştiricilerin sertifikalandırılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this article has been examined the evolution of IFRS in the context of digitalization of the Uzbekistan economy for its implementation in international economic processes. To expand the use of financial statements prepared in accordance with international financial reporting standards, it is necessary to digitize the financial and non-financial indicators contained in the statements. The study identified the advantages and disadvantages of using the XBRL standard when preparing financial statements under IFRS. The XBRL standard allows you to obtain financial and non-financial information about the reporting company in various sections. The preparation of financial statements presented in accordance with IFRS using the XBRL standard changes the transparency and openness of accounting data according to international financial reporting standards and brings them closer to global standards of digitalization language. The use of the XBRL standard significantly reduces the time it takes to prepare financial statements and eliminates the inconsistency of metadata, but in the near future it is not able to replace the professional judgment of a qualified accountant. The article proposes a unified digital data model, including the XBRL format, which allows for data taxonomy and standardization of financial indicators of different companies. To fully implement the XBRL format when preparing financial statements under IFRS, it is necessary to certify domestic software developers who are able to ensure a secure process for collecting, processing and transmitting company data through digital channels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics