Tarımsal Turizmde Personel Eğitiminin Metodik Yönleri: Özbekistan Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 20:57:52.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 67-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede tarımsal turizmde personel eğitimi olanakları araştırılmıştır: Özbekistan örneğinde. Makale, tarım turizmi alanında çalışanların eğitiminde yeni yöntemlerin kullanılmasının yanı sıra teori ve pratiğin bütünleştirilmesi için yeni bir AVIVA yöntemi önermektedir. Tarım turizminin geliştirilmesinde uzmanların yeniden eğitilmesinde ve Taşkent bölgesindeki mevcut tarımsal yönetim yeteneklerinin rasyonel kullanımında AVIVA yönteminin kullanılması olasılığı vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this paper investigated personnel training prospects in agro-tourism: in case of Uzbekistan. The article proposes a new AVIVA method for using new methods in training employees in agritourism, as well as integrating theory and practice. The possibility of using the AVIVA method in retraining specialists in agrotourism development and rational use of existing agricultural management capabilities in the Tashkent region is highlighted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics