Medikal Turizmin Dış Ticaret Açısından Değerlendirilmesi; Türkiye Örneği Trade-Map Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 17:43:09.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 14-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makaleyi, küreselleşen dünyada dış ticaret ve medikal turizmin kesişim noktalarını ve bu iki alanın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Çalışma, medikal turizmin uluslararası sağlık hizmetlerinde nasıl önemli bir rol oynadığını ve dış ticaretin bu alandaki etkisini ayrıntılı bir biçimde inceliyor. Türkiye'nin medikal turizmdeki stratejik konumu, bu alandaki potansiyeli ve küresel rekabet içerisindeki yerini değerlendirerek, ekonomik, sosyal ve sağlık açısından sağladığı fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar dış ticaret perspektifinden analiz edilmektedir. Araştırma, medikal turizmin Türkiye'deki gelişim sürecini, sağlık hizmetlerinin kalitesi, maliyet etkinliği ve uluslararası hastaların tercihleri açısından değerlendirerek, bu alandaki politika önerilerini ve stratejik yaklaşımları ortaya koyuyor.

Keywords

Abstract

This article comprehensively addresses the intersections of foreign trade and medical tourism in a globalizing world and their impacts on the Turkish economy. The study examines in detail how medical tourism plays a significant role in international healthcare services and the impact of foreign trade in this area. It evaluates Turkey's strategic position in medical tourism, its potential in the field, and its place in global competition, analyzing the opportunities and challenges it faces from an economic, social, and health perspective in terms of foreign trade. The research assesses the development process of medical tourism in Turkey in terms of the quality of health services, cost-effectiveness, and the preferences of international patients, presenting policy recommendations and strategic approaches in this area.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics