Dünya Borsalarında İşlem Gören ve En Çok Gelir Getiren Beş İlaç Firmasının Hisse Senetlerinin Covid-19 Pandemisindeki Davranışları

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 21:43:18.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19), II.Dünya Savaşından bu yana insanlık tarihinin karşılaştığı en büyük küresel sağlık felaketi olduğu düşünülmektedir. Virüs, 2019 yılı Aralık ayının sonunda Çin’in, Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyaya bulaşmıştır. Virüs, gündelik hayatın seyrini etkilemiş ve sosyo-kültürel pek çok alandaki faaliyetler belirli bir süre durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi sürecinin ilan edilmesiyle birlikte finansal piyasalar yara almış, en güçlü ülkelerin ekonomileri zayıflamış, uluslararası ticarette kayıplar yaşanmıştır. Bu kısa zaman diliminde, uluslararası borsalarda ciddi düşüşler yaşanmış, şirketlerin hisse senedi fiyatları düşmüş, dalgalanan borsa, sadece şirketleri ve yatırımcıları sarsmakla kalmamış, aynı zamanda tüketici üzerinde de geleceğe ilişkin kaygılar yaratmıştır. Dünya genelinde ekonomik anlamda meydana gelen bu olumsuz etkilerin ne kadar süreceği ise belirsizliğini korumaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün hızla yayılması endişeleri daha da artırmış, COVID-19’dan korunmada en etkili yöntem olan antikor üretimi için “aşı” çalışmalarının ivme kazanmasına neden olmuştur. İlk COVID-19 aşısının bulunduğuna ilişkin haberler 2019-2020 yılları arası dönemlerde dalgalı olan piyasa hissiyatında güçlü bir etki yaratmış, borsa endekslerinde ciddi oynaklığa sebep olmuştur.

Bu çalışmada; COVID-19 salgının ortaya çıkması ile dünya borsaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve aşısının bulunma sürecinde ulusal kanallarda yayınlanan aşı haberlerinin (breaking news,) ilaç şirketlerinin hisse performanslarına etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada; COVID-19 salgını ile ilgili yayınlanan haberlerden sonra ortaya çıkan belirsizlik ve risklerin Dünya Borsalarını olumsuz etkilemesi ve piyasada sebep olduğu oynaklığın ilaç firmalarının hisse senetleri performansına yansıması incelenmiştir. Sonuç olarak; Dünya borsalarında en çok gelir getiren belirli ilaç firmalarının COVID-19 ile ilgili yaptıkları aşı ve ilaç çalışmaları haberleri sonrası, hisse performansları grafikler yardımıyla değerlendirildiğinde; olumlu gelişmelerin ilaç sektörü hisse senetlerini değerlendirdiği, olumsuz haberlerin ise hisse senedi performansını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The new type of coronavirus (COVID-19) is thought to be the worst global health disaster in human history since World War II. The virus infected the whole world shortly after it emerged in the city of Wuhan, Hubei province of China, at the end of December 2019. The virus affected the course of daily life and activities in many socio-cultural fields were stopped for a certain period of time. With the declaration of the pandemic by the World Health Organization, financial markets have been damaged, the economies of the strongest countries have weakened, and losses were occured international trade. In this short period of time, serious declines were experienced in international stock markets, stock prices of companies fell, and the fluctuating stock market not only shook companies and investors, but also created concerns about the future on consumers. It remains unclear how long these negative effects, which have occurred in the world economy, will last. The rapid spread of the virus, which has affected the whole world, has increased the concerns, and has accelerated the "vaccine" studies for the production of antibodies, which is the most effective method of protection from COVID-19. The news about the availability of the first COVID-19 vaccine had a strong impact on the fluctuating market mood between 2019 and 2020, causing serious volatility in stock market indices.

In this study; The impact of the breaking news broadcast on national channels on the share performance of pharmaceutical companies was evaluated in the process of determining the effects of the COVID-19 epidemic on the world stock markets and finding the vaccine. In the study; The negative effects of the uncertainties and risks that emerged after the news about the COVID-19 epidemic on the World Stock Exchange and the reflection of the volatility in the market on the stock performance of the pharmaceutical companies were examined. In conclusion; When the share performances are evaluated with the help of graphs, after the news of vaccine and drug studies related to COVID-19 of certain pharmaceutical companies that generate the most revenue in the world stock markets; It was revealed that positive developments evaluated the stocks of the pharmaceutical sector, while negative news negatively affected the stock performance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics