Bir Gastronomi Trendi Olarak Egzotik Bitki Çayları

Author:

Year-Number: 2022-1
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-27 15:55:32.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 41-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi ifade eden, yeme-içme ile ilgili bütün konuları kapsayan bir bilim dalıdır. Bununla birlikte günümüzde turistlerin önemli seyahat motivasyonlarından biri haline gelmiştir. Gün geçtikçe gastronomi alanında gelişim ve değişimler yaşanmaktadır. Egzotik bitki çayları günümüzde güncel durumda olan konulardan biri olarak dikkat çekmektedir. Çay, Camellia Sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen, ülkemizde ve dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecektir. Çayın hazırlanması ve tüketilmesi ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Tarih içerisinde çay ile ilgili olumsuz propagandalar yapılmasına rağmen çoğu kültürde en çok tüketilen içecekler arasında yerini korumaktadır. Ayrıca her ülke çaya farklı anlam yüklemektedir. Örneğin Çin ve Japonya’da çay ritüellerin vazgeçilmezidir. İngiltere’nin en önemli geleneklerinden biri Beş Çayı’dır. Bununla birlikte çayın ülkemizde tüketimi çok uzun yıllara dayanmamakla birlikte kültürümüze girdiği andan itibaren hızlı bir şekilde benimsenerek en önemli içeceklerden biri durumuna gelmiştir. Egzotik kelime manası olarak çok uzak ve yabancı ülkelerle ilgili veya böyle ülkelerden getirilmiş olan demektir. Ülkemizde son yıllarda farklı kültürlerin egzotik çay çeşitleri kendine has tat ve aromalarıyla ilgi görmeye başlamıştır. Bu çayların içerdiği bileşenler ile sağlığa sayısız faydası bulunmaktadır. Bununla birlikte tüketim sınırının aşılmaması gerekmektedir.  Bu nedenle egzotik bitki çayları ile ilgili çalışmaların literatüre kazandırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada çayın tarihsel süreci, egzotik çay konusunda öne çıkan bazı ülkelerin çay kültürleri, egzotik bitki çay çeşitleri ve bu çayların sağlığa etkileri ile ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Gastronomy is a branch of science that expresses the relationship between food and culture and covers all issues related to eating and drinking. At the same time, it has become one of the important travel motivations for tourists today. Day by day, there are developments and changes in the field of gastronomy. Exotic herbal teas draw attention as one of the current issues today. Tea, obtained from the leaves of the Camellia Sinensis plant, is the most consumed beverage after water in our country and in the world. The preparation and consumption of tea differ between countries. Despite the negative propaganda about tea throughout history, it maintains its place among the most consumed beverages in most cultures. In addition, each country assigns different meanings to tea. For example, tea is indispensable for rituals in China and Japan. High tea is one of England's most important traditions. Even if tea consumption in Turkey does not go back many years, it has become one of the essential beverages by being adopted quickly from the moment it entered our culture. Exotic, as a word, means very distant and related to foreign countries or brought from foreign countries. In our country, exotic tea varieties belonging to different cultures have started to attract attention with their unique tastes and aromas in recent years. The components of these teas are very beneficial for health. However, the consumption limit should not be exceeded. For this reason, it is important to bring studies on exotic herbal teas to the literature. In this study, it is aimed to contribute to the literature on the historical process of tea, the tea cultures of some prominent countries on exotic tea, exotic herbal tea varieties, and the effects of these teas on health.

 

Keywords