Küresel İnovasyon Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Mevcut Durumu

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 12-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde her alanda ekonomik büyüme ve teknolojik rekabetçilik için bilgi ve inovasyonun önemi gittikçe artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin inovasyon ile ilgili durumunu incelemektir. Bu amaçla her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hazırlanan 2015-2020 yıllarını kapsayan Küresel İnovasyon Endeksi raporlarından yararlanılmıştır. Çalışma Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere 6 ülkeyi kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının bu ülkelerdeki inovasyonla ilgilenen kurum ve kuruluşlar için önemli ve yararlı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, the importance of knowledge and innovation is increasing for economic growth and technological competitiveness in every field. Main purpose of this paper is to examine the situation of Central Asian Turkic Republics related to the innovation. To achieve this goal, the Global Innovation Index prepared in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO), Cornell University and INSEAD were analysed for 2015-2020 period. The scope of the study consists of 6 countries; Kyrgyzstan, Turkey, Kazakhstan, Azerbayjan, Uzbekistan and Tajikistan. The results of the research are thought to provide important and useful information for institutions and organizations interested in innovation in these countries.

Keywords