Küresel İnovasyon Endeksine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Mevcut Durumu

Author :  

Year-Number: 2021-1
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-13 10:36:31.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Number of pages: 12-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde her alanda ekonomik büyüme ve teknolojik rekabetçilik için bilgi ve inovasyonun önemi gittikçe artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin inovasyon ile ilgili durumunu incelemektir. Bu amaçla her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Cornell Üniversitesi ve INSEAD işbirliğinde hazırlanan 2015-2020 yıllarını kapsayan Küresel İnovasyon Endeksi raporlarından yararlanılmıştır. Çalışma Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere 6 ülkeyi kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarının bu ülkelerdeki inovasyonla ilgilenen kurum ve kuruluşlar için önemli ve yararlı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, the importance of knowledge and innovation is increasing for economic growth and technological competitiveness in every field. Main purpose of this paper is to examine the situation of Central Asian Turkic Republics related to the innovation. To achieve this goal, the Global Innovation Index prepared in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO), Cornell University and INSEAD were analysed for 2015-2020 period. The scope of the study consists of 6 countries; Kyrgyzstan, Turkey, Kazakhstan, Azerbayjan, Uzbekistan and Tajikistan. The results of the research are thought to provide important and useful information for institutions and organizations interested in innovation in these countries.

Keywords


 • BASKARA, Shruthi & MEHTA, Khanjan (2016), “What is Innovation And Why? Your Perspective From

 • BASKARA, Shruthi & MEHTA, Khanjan (2016), “What is Innovation And Why? Your Perspective From Resource Constrained Environments”, Technovation, Vol. 52, Issue 53, pp 4-17.

 • COSTELLO, Tom & PROHASKA, Beverly (2013), “Innovation”, IT Professional, 15(3), 62-64.

 • DUTTA, Soumitra., LANVİN, Bruno & WUNSCH-VİNCENT, Sacha (2014), The Global Innovation Index2014: The Human Factor in Innovation. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2021).

 • DUTTA, Soumitra., LANVİN, Bruno & WUNSCH-VİNCENT, Sacha (2015), The Global Innovation Index2015: Effective Innovation Policies for Development. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2021).

 • Winning with Global Innovation. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2021).

 • Innovation Feeding the World. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2021).

 • DUTTA, Soumitra., LANVİN, Bruno & WUNSCH-VİNCENT, Sacha (2018), Global Innovatıon Index 2018:Energizing the World with İnnovation. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf (ErişimDUTTA, Soumitra., LANVİN, Bruno & WUNSCH-VİNCENT, Sacha (2019), Global Innovation Index 2019:Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2021).

 • GЁRGURI, Shqipe, REXHEPI, Gadaf & RAMADANI, Veland (2013), “Innovation Strategies andCompetitive Advantages”, Modern Economics: Problems, Trends, Prospects, Vol.8, Issue 1, pp. 10-26

 • IONESCU, Alexandru & DUMİTRU, Nicoleta Rossela (2015), “The Role of Innovation İn Creating The Company’s Competitive Advantage”, EcoForum, Vol.1, Issue 6, pp 99-104.

 • KUCZMARKSI, Tomas (2003), “What is Innovation? And Why Aren't Companies Doing More of İt?”, The Journal of Consumer Marketing, Vol. 20, Issue 6, pp 536-541.

 • MCDANİEL, Bruce (2002), Entreprneurship and Innovation: An Economic Approach, M.E Sharpe: London. 1st Edition.

 • POPA, Ioan Lala, PREDA, Gheorghe & BOLDE, Monica (2010), “A Theoretical Approach of The Concept ofInnovation”, Description: Managerial Challenges of the Contemporary Society 29, Faculty of Economics andBusiness Administration, Babes-Bolyai University. http://conference.ubbcluj.ro/mccs/RePEc/bbu/wpaper/151- 156.pdf (Erişim Tarihi: 25.04.2021).

 • Ramadani, V. ve Gerguri, S. (2011). Innovations: Principles and Strategies. Strategic Change, 20, 101–110.

 • RAMADANİ, Veland & SHQİPE, Gerguri (2010), “Innovations: principles and strategiest”, Strategic Change, Vol. 20, pp 101-110.

 • ÜNAL, Aslihan ve KILINÇ, İzzet (2016), “İnovasyon Yönetimi”, Girişimcilik ve İnovasyon Yonetimi (Ed. Kahraman Çatı), Nobel, Ankara, ss. 99-134.

                                                                                                    
 • Article Statistics